Płatność

Aktualnie akceptowanymi przez Sports ST sp. z o.o. formami płatności są:

  • przelew na konto, numer konta: 34 1140 2004 0000 3102 7625 1531,
  • płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Back top